Gracias / Thanks / Gràcies

Gracias. Contactaremos con usted a la mayor brevedad posible.
Thank you. We will contact you as soon as possible.
Gràcies. Contactarem amb vostè el més aviat possible.