Serveis de Backup Online o Còpies de seguretat remotes: Segur, compatible i 100% automatitzat

Còpia de Seguretat Remota - Backup Online
Còpia de Seguretat Remota - un sistema segur per a disposar d'una còpia en línia de les seves dades i prevenir riscos de pèrdua d'informació, reduir els perills de la informació i tenir un sistema backup online per a la LOPD

El funcionament del servei de Backup Online és com un programari de còpies de seguretat normal, encara que amb una diferència important. En lloc d’enviar les còpies de seguretat a una unitat de cinta o altres mitjans de comunicació connectats a l’ordinador, les dades s’envien de forma segura a través d’Internet als nostres servidors de còpia de seguretat de tal manera que quedi fora de lloc.

El nostre sistema és totalment automàtic. De fet, pot ser que fins i tot s’oblidi que el sistema de còpies de seguretat remotes està funcionant. La majoria de les empreses s’arrisquen massa dia a dia sense adonar-se’n. Les empreses estan depenent cada vegada més de les dades dels seus ordinadors i una còpia de seguretat adequada és cada vegada més crítica.

Cansat de les còpies de seguretat en cinta? No és l’únic.

 • El sistema de còpies de seguretat de cinta porta al mercat durant més de 25 anys i encara té un 50% de probabilitats d’error
 • Més de el 50% dels empleats fan les seves còpies de seguretat a un sistema de còpies de seguretat basat en cintes mal configurat
 • Més de l’34% no prova les seves còpies de seguretat i dels quals les van posar a prova (77%) van descobrir que el seu suport en cinta no es va recuperar (Storage Magazine)
 • Gairebé el 50% de les còpies de seguretat basades en cinta (o els sistemes de còpia de seguretat) no es restauren correctament (Gartner Group)
 • Les cintes pateixen un desgast, de manera similar a les VHS, però no es pot veure a simple vista si segueixen funcionant bé o no
 • Les unitats de cinta són cares i difícils de reemplaçar. Les cintes noves costen de 30 € a 180 € per unitat i s’haurien rotar fora de servei mensualment
 • Per ser eficaços, les còpies de seguretat en cinta s’haurien d’executar cada dia, però és molt fàcil saltar-se un dia (o setmana)
 • Sovint la gent s’oblida de rotar les cintes

Cinc Raons per utilitzar els nostres serveis de Backup Online o Còpies de Seguretat Remotes

Seguretat?La informació s’externalitza immediatament, i les dades estan segures, al marge que es produeixi una catàstrofe, robatori, etc, a la seva oficina i aquest servei li garanteix el compliment de la LOPD.

 • Protegir tots els ordinadors portàtils, de sobretaula i servidors
 • Protegir les dades empresarials contra atacs de virus, errors de disc dur, així com incendis i inundacions
 • Segur i fiable. aporta tranquil·litat
 • Completament automàtic. Fàcil d’utilitzar
 • Estalvia temps i diners

Amb el Sistema de Còpies de Seguretat Remotes, protegeixi les seves dades contra:

 • Desastres Naturals
 • Actes de Terrorisme
 • Virus Informàtics
 • Sabotatge
 • Errors Humans
 • Errors de Disc Dur
 • Errors d’alimentació
 • Degradació dels mitjans de còpia de seguretat

Un sistema per a la còpia de seguretat diària dels arxius de dades:

 • Carpeta “Els meus documents” dels usuaris
 • E-mail, Contactes, Calendari
 • Microsoft SQL Server 7.0
 • Microsoft Exchange 2000/2003 / 2007
 • Oracle 8i/9i / 10g
 • Lotus Notes

Beneficis

 • Totalment automatitzat
 • No requereix cap administració
 • Enviament de dades fora de la seva empresa al nostre centre de dades segur
 • Redueix la càrrega de treball
 • Elimina la possible negligència
 • Fàcil d’implementar i mantenir
 • Estalvia temps i diners
 • Executa la còpia de seguretat de forma automàtica per la nit o quan es vulgui
 • Es rebrà un informe per correu electrònic del resultat de la còpia de seguretat
 • Entreu a les seves dades en qualsevol lloc, en qualsevol moment
 • Interfície web fàcil d’utilitzar
 • Recuperació de dades assegurada 24x7x365

Què és el Backup Online o Còpies de Seguretat Remotes de MAST Backup Online?

Seguretat?Quina garantia de seguretat de les dades de la meva empresa hi ha? La informació s’emmagatzema en un Data Center amb les últimes mesures de seguretat. Els equips estan protegits de les caigudes elèctriques, el foc, l’aigua o els intrusos, reunint les condicions òptimes per al perfecte funcionament dels sistemes informàtics i de comunicació. Màximes prestacions en serveis avançats IP i, per descomptat, els sistemes de seguretat de xarxa més avançats de l’mercat. Tot això per proporcionar disponibilitat absoluta les 24 hores del dia, set dies a la setmana.
Així mateix, Mast Storage té la informació replicada en servidors externs a el Data Center principal, per garantir la màxima disponibilitat als nostres clients.
MAST Backup Online és un servei de còpia remota de dades, via Internet, amb màximes garanties de seguretat i confidencialitat, automàtic, flexible i fàcil de configurar. Es tracta d’un servei multiplataforma, preparat per copiar sistemes Windows, Linux, Unix, Novell, Solaris i Mac. La informació s’envia des de l’equip informàtic del client al centre de dades de Mast Storage a través de protocols d’encriptació per garantir la seguretat de la transmissió. La restauració de dades pot realitzar-se en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

MAST Backup Online és un servei pensat per salvaguardar la informació de servidors, PC i portàtils, de forma remota. Podrà emmagatzemar els fitxers i carpetes que decideixi, en el nostre Data Center. Amb el servei online, les dades de la seva empresa s’externalitzen immediatament, evitant pèrdues d’informació per robatoris, incendis o altres catàstrofes. Mast Storage té al seu torn replicades les dades del Data Center per garantir màxima seguretat als nostres clients.

El servei online li permetrà oblidar-se de la incòmoda gestió manual de les còpies en cintes o altres suports i estarà perfectament informat de la quantitat de dades copiades, l’espai disponible, etc. MAST Backup Online envia un informe detallat cada vegada que es realitza una còpia de dades programada.

MAST Backup Online és un servei còmode, que garanteix la confidencialitat, amb altes mesures de seguretat, desenvolupat per Mast Storage, especialista en sistemes de backup professional.

Com funciona el backup online o servei de còpia de seguretat remota?

La pèrdua d’informació pot causar un gran revés en una empresa. Cal fer una còpia de seguretat de la informació crítica, i el servei MASTBackup Online permet realitzar aquest procés de forma segura i senzilla, sense necessitat de fer còpies de seguretat manualment.

SOFTWARE CLIENT: Gestió Senzilla i Informació Detallada

L’usuari simplement haurà d’instal·lar el programari client en el seu equip i ja podrà programar les seves còpies de backup, que estaran emmagatzemades en un centre de dades segur, disponibles per poder realitzar una restauració en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. MASTBackup Online li envia un informe per e-mail, després de cada backup, amb informació de les dades copiades.

DISPONIBILITAT 24H: En qualsevol moment, des de qualsevol lloc

En cas necessari, la restauració de dades pot realitzar-se en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Si accedeix des de la màquina en la qual té instal·lat el programari client, necessitarà el codi d’encriptació definit per a la còpia de backup que vulgui restaurar. En cas de trobar-se fora de l’oficina i voler accedir des d’una altra màquina, un portàtil, etc, es connectarà a servidor de còpies, mitjançant aquesta web. A la pàgina principal trobareu l’accés per a la recuperació de dades. Des d’allà podrà accedir, prèvia autenticació amb el codi d’usuari i password a la còpia de backup que necessiti. Haurà de tenir també el codi d’encriptació per a poder accedir a les dades.

ACCÉS RESTRINGIT. Emmagatzematge segur, extern i encriptat

La informació s’externalitza immediatament, amb alts nivells de seguretat, ja que les dades s’encripten, abans de viatjar per Internet i mentre estan emmagatzemats en els nostres servidors, mitjançant el Sistema de xifrat Advanced Encryption Standard (AES). Aquest algoritme utilitza una clau de xifrat que només l’usuari coneix i que no està emmagatzemada al servidor. L’accés a la informació està restringit a l’usuari del servei i a aquelles persones a qui hagi donat les claus d’usuari i encriptació.

POLÍTICA DE RETENCIÓ. Manteniment de l’històric dels seus fitxers

MAST Backup Online manté un històric dels dies que triï, per poder recuperar els fitxers que necessiti (esborrats o actualitzats), tal com estaven en una data anterior. Vostè pot establir els dies de retenció, tenint en compte que aquestes imatges històriques ocupen una part de l’espai d’emmagatzematge contractat. En necessitarà més o menys depenent de la freqüència amb que modifiqui els seus arxius.

OPCIONS DEL SERVEI. Agents & Bústies de correu & Servei de BackUp & Recuperació Xpress

Mast Backup Online, a més li ofereix opcions de servei, com la contractació d’Agents, per a realitzar còpies de bases de dades, correu, etc., o la contractació de Servei de Bústies de Correu que permet copiar i recuperar únicament l’estructura d’un usuari . Així mateix, vostè pot contractar també el Servei de BackUp & Recuperació Xpress, en cas de necessitar un recuperació total de la seva informació. Mast li envia un disc dur extern amb les seves dades confidencials, encriptades, en un termini màxim de 48 hores.

Servei Backup Online: Els nostres Plans de Preus

Vostè pot acollir-se al Pla que millor s’adapti a les seves necessitats d’emmagatzematge. Mast Storage recomana el Pla SOHO per a aquelles empreses que necessiten fins a 5 GB de capacitat, el PIME a les empreses que necessiten entre 5 i 50 GB, el TOTAL a les empreses que necessiten entre 50 i 100 GB i el ENTERPRISE per a empreses amb més de 100 GB de backup. Vostè podrà realitzar les seves còpies i recuperar les seves dades en línia, simplement amb una connexió a internet.

Si volgués fer el primer backup total al disc o la recuperació de tota la seva informació, Mast posa a la seva disposició el servei Xpress Backup-Recovery (servei inclòs en els plans TOTAL i ENTERPRISE).

Plans mensuals de Backup Online

Backup Online - Plans Mensuals de còpies de seguretat remotes. Còpia seguretat a internet

La contractació mensual li permet comptar amb un espai d’emmagatzematge obert i dinàmic, per a un usuari, i una quota variable en funció del seu consum mitjà mensual.

PLA CAPACITAT
SOHO fins a 5GB
PYME 5GB a 50GB
TOTAL 50GB a 100GB

Plans anuals de Backup Online

Backup Online - Planes anuales de copias de seguridad remotas en internet.

Li assignarem un espai fix d’emmagatzematge que podran compartir els usuaris de la seva empresa que vostè determini. Si ho necessita, disposarà de paquets d’ampliació de 10 GB i 20GB, per als plans pime i total, i de50GB, 100GB, 200GB i 400GB per als Enterprise. Així mateix, disposarà de comptes d’usuari addicionals per afegir a l’espai contractat en qualsevol moment.

PLA CAPACITAT
PYME10 10 GB
PYME25 25 GB
TOTAL50 50 GB
TOTAL100 100 GB
ENTERPRISE300 300 GB
ENTERPRISE700 700 GB
usuaris addicionals ·

El cost per GB es calcula basant-se el pla contractat. La tarificació dels plans mensuals és per GB (ex .: si el consum és de 1,4 GB s’aplica la tarifa de, 2 GB.

Backup Online: Serveis Addicionals

Mast Backup Online, a més li ofereix opcions de servei, com la contractació d’Agents, la contractació de Bústies de Correu i el Servei Xpress Backup-Recovery.

Mòdul d’Agents per a Backup Online (150 €)

Si necessita copiar Bases de Dades o Comptes de Correu en calent, és a dir quan estan obertes, pot contractar el Mòdul d’Agents, que inclou en un sol paquet els agents per:

 • Lotus Domino i Lotus Notes
 • Oracle 8i, 9i y 10g
 • Microsoft SQL Server 7.0, 2005, 2000
 • MySQL
 • Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007

Bústies de Correu en el Backup Online (15 € / unitat)

Permet copiar i recuperar únicament l’estructura d’un usuari

Servei X-press backup & Recovery: el servei de recuperació amb el Backup Remot (90 € ports inclosos)

Amb el Servei de Backup-Recuperació Xpress, Mast Storage posa a la seva disposició un disc dur extern, per al seu primer backup total, que posteriorment bolcarem en el nostre Data Center, o bé per a realitzar una recuperació de tota la seva informació. En aquest cas, Mast li enviarà, 1 handisk amb les seves dades encriptades. (Els plans TOTAL i ENTERPRISE ja inclouen aquest servei)

Com contractar el servei de Backup Online

Si voleu informació més detallada sobre el servei de backup online, còpies de seguretat remotes i recuperació de dades, visita la web d´Impulso Backup Online. Si ho desitja, també ens pot sol·licitar una demo en línia gratuita del servei de Backup Online 1 GB durant 30 dies. Per a això, ompli el formulari que apareix a continuació sol·licitant la demo gratuïta.

  Formulari Sol·licitut Backup Online

  Nom (requerit):

  Email (requerido):

  Empresa:

  Telèfon:

  Com ens ha conegut?

  GoogleYahooBingUn AmicAltres

  Què ha escrit en el cercador?

  GB Requerits (requerit):

  Pla Preferit:

  Demo 1GB GratuitaMensualAnual

  Comentaris Addicionals:

  ACCEPTACIÓ Protecció de Dades. En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Impulso Tecnológico S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

  Servei Disponible a Nivell Nacional d’Espanya

  Aquest Servei stà disponible a nivell nacional d’Espanya a les províncies de: Alava, Albacete, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Islas Baleares, Barcelona, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Castellon, Ciudad Real, Cordoba, La Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaen, La Rioja, Leon, Lerida, Lugo, Madrid, Malaga, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza. També en les CC.AA. de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cantabria, Castilla y León, Zamora, Castilla-La Mancha, Toledo, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia, Ceuta, Melilla.Aquest Servei stà disponible a nivell nacional d’Espanya a les províncies de: Alava, Albacete, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Islas Baleares, Barcelona, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Castellon, Ciudad Real, Cordoba, La Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaen, La Rioja, Leon, Lerida, Lugo, Madrid, Malaga, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza. També en les CC.AA. de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cantabria, Castilla y León, Zamora, Castilla-La Mancha, Toledo, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia, Ceuta, Melilla.

  Te llamamos

   Nom:

   *

   Telèfon:

   *

   Email:

   *

   Assumpte:

   *

   Estic d'acord amb la Política de Privacitat.

   (* = requerit)

   Chat
   💬 ¿Necesita Ayuda?
   Hola 👋
   ¿Cómo podemos ayudarle?